Lid worden?

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en staat op naam.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 250,- per jaar bij aanmelding vóór 1 juli, na 1 juli bedraagt het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar € 125,-.

Bij meerdere leden van een gemeente zijn de kosten voor de eerste twee leden € 250,- per lid per jaar.

Het derde lid en meer betalen € 150,- per lid per jaar.

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een factuur. Het lidmaatschapsgeld kan gestort worden op rekeningnummer:
NL03 INGB 000 477 65 37 van de Kring van Kabinetsmedewerkers, Soest.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Aly van Leussen
telefoonnummer 0548-630303
e-mail: leden@kabinetszaken.nl

Inschrijfformulier Lidmaatschap

Voornaam

Achternaam

Gemeente / Provincie

ContactgegevensPostadres Gemeente / Provincie

Postcode

Plaats

Telefoonnummer werk

Mobiel

E-mailadres

Inschrijving per (b.v. 01-01-2016)

Mijn functie is

FactuurgegevensFactuuradres Gemeente / Provincie

Postcode

Plaats

E-mailadres factuur