boek_shadow164x300Het boekje Protocol Geregeld is een leidraad met feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt geïnspireerd. Juist omdat het werk dagelijks vraagt om gastvrijheid, gezond verstand en gepast handelen, is op sommige momenten ruggespraak van essentieel belang. Daar heb je nu ook dit boekje voor. Het attendeert je op zaken die je over het hoofd kunt zien en moedigt je aan om op een persoonlijke en professionele manier invulling te geven aan het werk.

Omdat er geen studieboek bestaat voor het werk van een kabinetsmedewerker is dit boekje een fijn naslagwerk om jou te ondersteunen bij jouw werkzaamheden.

Protocol Geregeld is een uitgave van de Kring van Kabinetsmedewerkers en werd vanuit de praktijk geschreven door leden van de Kring.

Bestel nu

Het boek kunt u bestellen op de volgende wijze:

 • Uw naam en bezorgadres op het contactformulier invullen

 • Graag € 25,- (inclusief verzendkosten) storten op rekening NL03 INGB 0004 776537 t.n.v. Kring van Kabinetsmedewerkers o.v.v. Boek Protocol Geregeld

Na betaling ontvangt u zo spoedig mogelijk het boekje.

Met dank aan de volgende leden van de Kring van Kabinetsmedewerkers voor het schrijven van grote delen van de inhoud: 

 • Anouschka Bezuijen

 • José Gaastra

 • Sylvie Gimbrère

 • Remco Janssen

 • Edith Kremer

 • Aly van Leussen

 • Ria Nebbeling 

 • Ramon Staal 

 • Ans Stegeman

 • Astrid Stol

 • Arda van Vilsteren

 • Marlies der Weduwen

 • Hetty Wennekendonk

 • Tjalda de Witte – la Roi 

EINDREDACTIE Met andere woorden… Maaike Kuyvenhoven: www.maaikekuyvenhoven.nl

ONTWERP Diana van de Blaak: www.grafischontwerpen.com

DRUK Drukkerij Robine B.V. ISBN 978-90-902-8573-3