Functieprofielen

Onderstaand voorbeelden van functieprofielen die gebruikt kunnen worden bij het definiëren van kabinetsfuncties binnen een gemeente.