Functieprofielen

Onderstaand voorbeeld van functieprofielen voor kabinetsfuncties. Deze functies zijn vanuit een gemeente beschreven. Daar waar gemeente staat, kan ook organisatie worden gelezen.