Kring van Kabinetsmedewerkers

Het kabinet vervult de centrale rol voor wat betreft het gastheerschap binnen een gemeente. De kabinetsmedewerker verricht vooral veel onzichtbaar werk achter de schermen. Hier worden de werkzaamheden secuur uitgevoerd, zodat elke ontvangst, elk afscheid, elke uitreiking van een onderscheiding, elke herdenking en iedere andere gebeurtenis waarbij de gemeente zichzelf laat zien, optimaal wordt ingevuld.

DOEL KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Voor die onzichtbare, maar onmiskenbare taken, van de ceremoniemeesters van de gemeente bestaat geen studieboek of opleiding. In 2009 besloot een aantal mensen uit het vak om een Kring van Kabinetsmedewerkers op te richten. Het doel: kabinetsmedewerkers met elkaar in contact brengen om van elkaar kunnen leren. Elke situatie en elke opdracht zijn weliswaar anders, de basis van het werk is hetzelfde: bijeenkomsten soepel laten verlopen en mensen op hun gemak stellen, zodat de gemeente zich van haar beste kant laat zien en relaties zich versterken. Hoe onzichtbaar ons werk ook is, de uitvoering moet perfect zijn.

Met deze website willen wij ook bijdragen in de ondersteuning, kennisdeling en onderlinge contacten tussen de kabinetsmedewerkers. Sommige informatie is alleen voor de leden zichtbaar. Wil je lid worden? Druk dan op de oranje button rechts op deze pagina. Ook in 2018 zullen we weer informatieve, leerzame, en zeker ook leuke bijeenkomsten organiseren.

Vanaf dit jaar wordt de ledenvergadering losgekoppeld van de voorjaars- en najaarsbijeenkomst. Er is gekozen voor steeds één dag, de laatste donderdag van mei en de eerste van november. Het voorjaarscongres was op donderdag 31 mei en het najaarscongres staat gepland op donderdag 1 november 2018. Hierover volgt snel meer informatie.

BOEKJE PROTOCOL GEREGELD

Een leidraad met feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt geïnspireerd is wel handig. De Kring heeft daarom het boekje Protocol Geregeld geschreven.

  news

NOTEER IN JE AGENDA

Najaarscongres: donderdag 1 november 2018 in Gouda