KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Het kabinet vervult de centrale rol voor wat betreft het gastheerschap binnen een organisatie. De kabinetsmedewerker verricht vooral veel onzichtbaar werk achter de schermen. Hier worden de werkzaamheden secuur uitgevoerd, zodat elke ontvangst, elk afscheid, elke uitreiking van een onderscheiding, elke herdenking en iedere andere gebeurtenis waarbij de organisatie zichzelf laat zien, optimaal wordt ingevuld.

DOEL KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Voor die onzichtbare, maar onmiskenbare taken, van de ceremoniemeesters van de organisatie bestaat geen studieboek of opleiding. In 2009 besloot een aantal mensen uit het vak om een Kring van Kabinetsmedewerkers op te richten. Het doel: kabinetsmedewerkers met elkaar in contact brengen om van elkaar kunnen leren. Elke situatie en elke opdracht zijn weliswaar anders, de basis van het werk is hetzelfde: bijeenkomsten soepel laten verlopen en mensen op hun gemak stellen, zodat de organisatie zich van haar beste kant laat zien en relaties zich versterken. Hoe onzichtbaar ons werk ook is, de uitvoering moet perfect zijn. Met deze website willen wij ook bijdragen in de ondersteuning, kennisdeling en onderlinge contacten tussen de kabinetsmedewerkers. Sommige informatie is alleen voor de leden zichtbaar. Wil je lid worden? Druk dan op de oranje button rechts op deze pagina. Ieder jaar organiseren we informatieve, leerzame, en zeker ook leuke bijeenkomsten.

BOEKJE PROTOCOL GEREGELD

Een leidraad met feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt geïnspireerd is wel handig. De Kring heeft daarom het boekje Protocol Geregeld geschreven.

2020: begin van een nieuw decennium

Om met Burgemeester Aboutaleb te spreken: “2020 wordt een bijzonder jaar waarin we met elkaar zullen lachen, huilen en feesten. En dat soms allemaal tegelijk.”

Er is veel aan de hand in de wereld. Mensen maken zich zorgen, vragen zich af wie wij samen zijn en de toon in het maatschappelijke debat is veranderd. Het piept en het kraakt bij de politie, in de zorg, bij de boeren en in het onderwijs. Jongeren staan wereldwijd op en houden zich actief bezig met de toekomst.

Als Kring van Kabinetsmedewerkers kijken we terug op een zeer geslaagd lustrumjaar in 2019. Tijdens het zeer goed bezochte voorjaarscongres in Den Haag hebben we naast een mooi inhoudelijk programma ook feest gevierd. Bij het najaarscongres hebben we het thema relatiemanagement nader verkend bij hét grootste relatie-evenement in het oosten van Nederland. Trots zijn we op al die leden die zelf activiteiten hebben ontplooid, zoals de werkbezoeken aan Koninklijke Begeer en aan Jan Reek Natuursteen BV in Hoorn. En niet te vergeten het symposium in Oss over onze rol bij incidenten met een grote maatschappelijke impact.

We namen, onder grote dankzegging, afscheid van onze voorzitter Jolanda Muijlwijk. Zij zal zich in blijven zetten voor de Kring op het gebied van scholing en opleiding. In het bestuur verwelkomden we Lilian Aarts, Heleen Mulder, Marie-Louise Roefs en Sandra van Vianen, waardoor het bestuur op volle sterkte is.

Het bestuur spreekt de wens uit dat in 2020 leden van de Kring zich actief in blijven zetten. Graag verkennen we met jullie op welke wijze we onze deskundigheid en passie nog beter in kunnen zetten. Waar zijn we goed in? Waar kunnen we onszelf verbeteren of waar kunnen we effectiever werken? Hoe doe je dat dan? Wat hebben we daarvoor nodig en hoe kunnen we daar als bestuur richting in geven? We horen het graag van jullie en nodigen jullie uit om daarin mee te denken.

Voor velen van ons zal dit jaar 75 jaar vrijheid hoog op de agenda staan. Als je het wereldtoneel aanschouwt, blijkt maar weer dat vrijheid een groot goed is en het waard is om je voor in te zetten. Vrijheid: het is de voedingsbodem van ons bestaan. Vrijheid geeft ons ruimte om dromen in daden om te kunnen zetten. 2020: een jaar waarin we zullen lachen, huilen en feesten in het hele land.

Het bestuur wenst jullie in alle opzichten een mooi, inspirerend en gezond 2020 toe.

Quirin Prenger
voorzitter

2020

 

SAVE-THE-DATE

11 en 12 juni voorjaarscongres in Coevorden en Assen
12 november najaarscongres in Zeist