KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Het kabinet vervult de centrale rol voor wat betreft het gastheerschap binnen een organisatie. De kabinetsmedewerker verricht vooral veel onzichtbaar werk achter de schermen. Hier worden de werkzaamheden secuur uitgevoerd, zodat elke ontvangst, elk afscheid, elke uitreiking van een onderscheiding, elke herdenking en iedere andere gebeurtenis waarbij de organisatie zichzelf laat zien, optimaal wordt ingevuld.

DOEL KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Voor die onzichtbare, maar onmiskenbare taken, van de ceremoniemeesters van de organisatie bestaat geen studieboek of opleiding. In 2009 besloot een aantal mensen uit het vak om een Kring van Kabinetsmedewerkers op te richten. Het doel: kabinetsmedewerkers met elkaar in contact brengen om van elkaar kunnen leren. Elke situatie en elke opdracht zijn weliswaar anders, de basis van het werk is hetzelfde: bijeenkomsten soepel laten verlopen en mensen op hun gemak stellen, zodat de organisatie zich van haar beste kant laat zien en relaties zich versterken. Hoe onzichtbaar ons werk ook is, de uitvoering moet perfect zijn. Met deze website willen wij ook bijdragen in de ondersteuning, kennisdeling en onderlinge contacten tussen de kabinetsmedewerkers. Sommige informatie is alleen voor de leden zichtbaar. Wil je lid worden? Druk dan op de oranje button rechts op deze pagina. Ieder jaar organiseren we informatieve, leerzame, en zeker ook leuke bijeenkomsten.

BOEKJE PROTOCOL GEREGELD

Een leidraad met feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt geïnspireerd is wel handig. De Kring heeft daarom het boekje Protocol Geregeld geschreven.

Najaarscongres bij Military Boekelo

Donderdag 10 oktober waren we te gast bij de Military Boekelo, gemeente Enschede. De Twentse gastvrijheid en relatiemanagement stonden centraal. Een volle zaal luisterde geïnteresseerd naar de lezingen. Voorafgaand aan het congres werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze ALV nam onder andere Jolanda Muijlwijk afscheid als voorzitter. Met de vier nieuwe bestuursleden – Marie-Louise Roefs, Sandra van Vianen, Lilian Arts en Heleen Mulder – is het bestuur weer op volle sterkte.

2019

10 jaar Kring van Kabinetsmedewerkers

Donderdag 10 oktober waren we te gast bij de Military Boekelo, gemeente Enschede. De Twentse gastvrijheid en relatiemanagement stonden centraal.

Op vrijdag 15 november was er een bijeenkomst over ‘crises en wat dan’, georganiseerd door onze collega in Oss. Over de rol van de kabinetsmedewerker bij incidenten met een grote maatschappelijke impact.

Rondleidingen bij Koninklijke Begeer en W. van Veluw bv. op diverse data.

Rondleiding bij Jan Heek Natuursteen in Hoorn op 25 juni 2019 (zie foto’s op Facebook).

Lees hier het artikel ‘Schofferen werkt averechts’ van Henrik de Groot.