KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Het kabinet vervult de centrale rol voor wat betreft het gastheerschap binnen een organisatie. De kabinetsmedewerker verricht vooral veel onzichtbaar werk achter de schermen. Hier worden de werkzaamheden secuur uitgevoerd, zodat elke ontvangst, elk afscheid, elke uitreiking van een onderscheiding, elke herdenking en iedere andere gebeurtenis waarbij de organisatie zichzelf laat zien, optimaal wordt ingevuld.

DOEL KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Voor die onzichtbare, maar onmiskenbare taken, van de ceremoniemeesters van de organisatie bestaat geen studieboek of opleiding. In 2009 besloot een aantal mensen uit het vak om een Kring van Kabinetsmedewerkers op te richten. Het doel: kabinetsmedewerkers met elkaar in contact brengen om van elkaar kunnen leren. Elke situatie en elke opdracht zijn weliswaar anders, de basis van het werk is hetzelfde: bijeenkomsten soepel laten verlopen en mensen op hun gemak stellen, zodat de organisatie zich van haar beste kant laat zien en relaties zich versterken. Hoe onzichtbaar ons werk ook is, de uitvoering moet perfect zijn. Met deze website willen wij ook bijdragen in de ondersteuning, kennisdeling en onderlinge contacten tussen de kabinetsmedewerkers. Sommige informatie is alleen voor de leden zichtbaar. Wil je lid worden? Druk dan op de oranje button rechts op deze pagina. Ieder jaar organiseren we informatieve, leerzame, en zeker ook leuke bijeenkomsten.

BOEKJE PROTOCOL GEREGELD

Een leidraad met feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt geïnspireerd is wel handig. De Kring heeft daarom het boekje Protocol Geregeld geschreven.

Beste leden,

Aan het begin van het jaar en dit nieuwe decennium citeerde ik burgemeester Aboutaleb: “2020 wordt een bijzonder jaar waarin we met elkaar zullen lachen, huilen en feesten. En dat soms allemaal tegelijk.” Een bijzonder jaar is het. Het corona virus zorgde ervoor dat de wereld er ineens heel anders uitzag. Wat normaal was, is niet langer normaal…..
Lees hier ook over in onderstaande Protocolomn van ons erelid Henrik de Groot.

De strijd tegen het coronavirus blijkt een zaak van lange adem. Na de stapsgewijze versoepelingen zijn onlangs de coronamaatregelen weer aangescherpt. Helaas is het einde nog niet in zicht. De onzekere tijden vragen om veerkracht van ons allemaal. Ik heb veel gevoel bij en respect voor iedereen die dagelijks met deze onzekerheid omgaat.

We zien dat veel evenementen en werkbezoeken worden verplaatst naar een virtuele omgeving en dat wij allen op onze creativiteit worden aangesproken. Op dit moment is een – gedeeltelijke – lockdown de realiteit. Is dat voldoende om het virus een halt toe te roepen? De tijd zal het leren.

Voor de zomer hadden we goede hoop dat we ons congres op 19 en 20 november zouden kunnen houden. Inmiddels hebben we in samenspraak met de collega’s uit Assen, Coevorden en de provincie Drenthe geconstateerd dat ook in november het congres niet door kan gaan. Gezondheid van ons allen staat voorop.

Ondanks het feit dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten hoopt het bestuur dat de leden zich actief in blijven zetten. Zoals al eerder gezegd verkennen we graag met jullie op welke wijze we onze deskundigheid en passie nog beter in kunnen zetten. Waar zijn we goed in? Waar kunnen we onszelf verbeteren of waar kunnen we effectiever werken? Hoe doe je dat dan? Wat hebben we daarvoor nodig en hoe kunnen we daar als bestuur richting in geven? We horen het graag van jullie en nodigen jullie uit om daarin mee te denken. We zien al een levendige discussie op FaceBook. Mooi dat leden elkaar daar vragen stellen en inspireren. Door op deze wijze met elkaar in gesprek te zijn en te blijven innoveren ons door deze crisis heen en navigeren we naar een mooie toekomst. Schroom dan ook niet om je vragen maar zeker ook ideeën kenbaar te maken.

Het bestuur is blij met de waardering van de leden voor de ‘corona’ checklist. Deze kun je terugvinden op de ledenpagina.

Rest mij jullie allen namens het bestuur veel succes en gezondheid toe te wensen.

 

Namens het bestuur,

Quirin Prenger
voorzitter