KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Het kabinet vervult de centrale rol voor wat betreft het gastheerschap binnen een organisatie. De kabinetsmedewerker verricht vooral veel onzichtbaar werk achter de schermen. Hier worden de werkzaamheden secuur uitgevoerd, zodat elke ontvangst, elk afscheid, elke uitreiking van een onderscheiding, elke herdenking en iedere andere gebeurtenis waarbij de organisatie zichzelf laat zien, optimaal wordt ingevuld.

DOEL KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Voor die onzichtbare, maar onmiskenbare taken, van de ceremoniemeesters van de organisatie bestaat geen studieboek of opleiding. In 2009 besloot een aantal mensen uit het vak om een Kring van Kabinetsmedewerkers op te richten. Het doel: kabinetsmedewerkers met elkaar in contact brengen om van elkaar kunnen leren. Elke situatie en elke opdracht zijn weliswaar anders, de basis van het werk is hetzelfde: bijeenkomsten soepel laten verlopen en mensen op hun gemak stellen, zodat de organisatie zich van haar beste kant laat zien en relaties zich versterken. Hoe onzichtbaar ons werk ook is, de uitvoering moet perfect zijn. Met deze website willen wij ook bijdragen in de ondersteuning, kennisdeling en onderlinge contacten tussen de kabinetsmedewerkers. Sommige informatie is alleen voor de leden zichtbaar. Wil je lid worden? Druk dan op de oranje button rechts op deze pagina. Ieder jaar organiseren we informatieve, leerzame, en zeker ook leuke bijeenkomsten.

BOEKJE PROTOCOL GEREGELD

Een leidraad met feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt geïnspireerd is wel handig. De Kring heeft daarom het boekje Protocol Geregeld geschreven.

Beste leden,

Hoe gaat het met jullie? Het bestuur hoopt dat jullie en jullie dierbaren gezond zijn en blijven. Een aantal van ons heeft echter helaas van heel nabij de gevolgen van het Corona-virus ervaren. We wensen jullie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Inmiddels is de Lintjesregen achter de rug. Met veel creativiteit van ons allen is het voor de decorandi een onvergetelijke dag geworden. Op onze facebook pagina hebben we veel berichten voorbij zien komen. Dit geldt ook voor Koningsdag. Velen van ons zijn nu druk bezig 4 en 5 mei. Alle evenementen hebben een andere vorm gekregen en hebben veel creativiteit van ons allen gevraagd. Ons improvisatietalent is ten volle aangesproken.

Als bestuur hebben we ons samen met de gemeenten Coevorden en Assen beraden over het al dan niet doorgaan van ons voorjaarscongres van 11 en 12 juni.

Alles overwegende hebben we met elkaar besloten dat het beter is om het congres te verplaatsen naar een later moment dit jaar. Waarschijnlijk leven we ook dan nog steeds in de 1,5 meter samenleving. Het zal dus anders zijn maar aan de andere kant ook vertrouwd om elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Willen jullie als nieuwe datum van het congres donderdag 19 en vrijdag 20 november 2020 in jullie agenda zetten?

We hopen jullie dan allen te treffen in Drenthe. Het belooft een mooi en interessant programma te worden in Coevorden en Assen met onder meer een aantal bijzondere sprekers, de workshop ‘Ervaren sprekerscoaches kraken de perfecte talk’ die jou de vaardigheden leren die daar bij horen. Ook is er een bezoek aan de TT. De uitnodiging met het definitieve programma ontvangen jullie later dit jaar.

Voor nu wenst het bestuur jullie alle goeds. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Namens het bestuur,

Quirin Prenger
voorzitter

2020

 

SAVE-THE-DATE

19 en 20 november najaarscongres in Coevorden en Assen