Kring van Kabinetsmedewerkers

Het kabinet vervult de centrale rol voor wat betreft het gastheerschap binnen een organisatie. De kabinetsmedewerker verricht vooral veel onzichtbaar werk achter de schermen. Hier worden de werkzaamheden secuur uitgevoerd, zodat elke ontvangst, elk afscheid, elke uitreiking van een onderscheiding, elke herdenking en iedere andere gebeurtenis waarbij de organisatie zichzelf laat zien, optimaal wordt ingevuld.

DOEL KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS

Voor die onzichtbare, maar onmiskenbare taken, van de ceremoniemeesters van de organisatie bestaat geen studieboek of opleiding. In 2009 besloot een aantal mensen uit het vak om een Kring van Kabinetsmedewerkers op te richten. Het doel: kabinetsmedewerkers met elkaar in contact brengen om van elkaar kunnen leren. Elke situatie en elke opdracht zijn weliswaar anders, de basis van het werk is hetzelfde: bijeenkomsten soepel laten verlopen en mensen op hun gemak stellen, zodat de organisatie zich van haar beste kant laat zien en relaties zich versterken. Hoe onzichtbaar ons werk ook is, de uitvoering moet perfect zijn. Met deze website willen wij ook bijdragen in de ondersteuning, kennisdeling en onderlinge contacten tussen de kabinetsmedewerkers. Sommige informatie is alleen voor de leden zichtbaar. Wil je lid worden? Druk dan op de oranje button rechts op deze pagina. Ieder jaar organiseren we informatieve, leerzame, en zeker ook leuke bijeenkomsten.

BOEKJE PROTOCOL GEREGELD

Een leidraad met feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt geïnspireerd is wel handig. De Kring heeft daarom het boekje Protocol Geregeld geschreven.

2019

10 jaar Kring van Kabinetsmedewerkers Voorjaarsbijeenkomst op 23 en 24 mei 2019, Den Haag.

Najaarsbijeenkomst (over relatiemanagement): 10 oktober 2019.

November: bijeenkomst over ‘crises en wat dan’, georganiseerd door onze collega in Oss.

Rondleidingen bij Koninklijke Begeer en W. van Veluw bv.

Rondleiding bij Jan Heek Natuursteen in Hoorn op 25 juni 2019

 

Voor programma 23 en 24 mei in Den Haag klik hier.
‘Oh oh Den Haag,  die mooie stad achter de duinen’

Rondleidingen bij Koninklijke Begeer / Van Veluw in Zeist

Op 5 en 21 maart 2019 was een aantal collega’s te gast bij de de Koninklijke Begeer / Van Veluw in Zeist. Een ochtend- en een middaggroep. Tijdens een van de rondleidingen kwamen we bij een medewerker van het bedrijf die bezig was met een penning voor de gemeente Haarlemmermeer. Het toeval wilde dat in deze groep twee collega’s van deze gemeente meeliepen. De verbazing was groot. Beide groepen waren verrast door datgene wat ze hebben gezien. Medailles, onderscheidingen, penningen, insignes. We hebben het productieproces mogen aanschouwen van ontwerp tot eindproduct. Wil je ook een rondleiding in het kader van 10 jaar Kring? Dit kan nog op 11 juni, 18 september of 6 november om 10.00 uur of 13.00 uur. Geef je op bij a.helsloot@kpnmail.nl