Doelstelling

Het idee voor een Kring van Kabinetsmedewerkers ontstond in juni 2008 tijdens de Leergang Kabinetszaken bij de Bestuursacademie. Een aantal kabinetsmedewerkers besloot een beroepsgroepvereniging op te richten.
De statuten van de vereniging zijn op 14 mei 2009 gepasseerd voor mr. B. Bokdam, notaris de Soest.

De doelstelling van de Kring van Kabinetsmedewerkers is het bevorderen van de onderlinge contacten en bij te dragen aan de professionalisering van de leden op het gebied van relatiemanagement, representatie en protocol door:

  • het delen van kennis over het vakgebied en het uitwisselen van ervaringen

  • het houden van netwerkbijeenkomsten zoals congressen, symposia, studiedagen en studiereizen

  • het geven van voorlichting en het verstrekken van adviezen aan de leden

  • samenwerking met andere organisaties waarvan de belangen niet in strijd zijn met de belangen van de vereniging

  • alle overige activiteiten die kunnen leiden tot het verwezenlijken van de doelstelling

Op de ledenpagina staat een volledige versie van de statuten.