Lid worden?

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en staat op naam.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 250,- per jaar bij aanmelding vóór 1 juli, na 1 juli bedraagt het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar € 125,-.

Bij meerdere leden van een organisatie zijn de kosten voor de eerste twee leden € 250,- per lid per jaar. Het derde lid en meer betalen € 150,- per lid per jaar.

Per 1 januari 2024 wordt de contributie verhoogd met € 50,- naar € 300,-. De korting vanaf het derde lid blijft bestaan, maar ook hier vindt een verhoging plaats van € 50,-.

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een factuur. Het lidmaatschapsgeld kan gestort worden op rekeningnummer:
NL03 INGB 000 477 65 37 van de Kring van Kabinetsmedewerkers, Vlijmen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Monique Joostink, ondersteuning bestuur
telefoonnummer 06 – 175 444 81
e-mail: klik hier
Contact via de mail heeft de voorkeur.

Inschrijfformulier Lidmaatschap

Voornaam

Achternaam

Werkgever

ContactgegevensPostadres werkgever

Postcode

Plaats

Telefoonnummer (werk)

Mobiel (werk)

E-mailadres (werk)

Inschrijving per (b.v. 01-01-2019)

Mijn functie is

FactuurgegevensFactuuradres werkgever

Postcode

Plaats

Referentienummer (budgetcode)

E-mailadres factuur