Disclaimer

Intellectuele eigendom

De gegevens op deze website zijn eigendom van de Kring van Kabinetsmedewerkers. Informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik en voor eigen risico worden aangewend. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u de bron van de gegevens Kring van Kabinetsmedewerkers vermeld.

Aan de gegevens die op deze site worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Deze website bevat algemene informatie voor de bezoekers over de Kring van Kabinetsmedewerkers. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. De Kring van Kabinetsmedewerkers adviseert daarom aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt de Kring van Kabinetsmedewerkers zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door de Kring van Kabinetsmedewerkers bezien op zorgvuldigheid. De Kring van Kabinetsmedewerkers kan echter niet garanderen of verklaren dat deze informatie van derden juist of volledig is. De Kring van Kabinetsmedewerkers wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en het gebruik van deze website van de hand.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.