Privacyverklaring

De Kring voor Kabinetsmedewerkers heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden op het gebied van relatiemanagement, representatie en protocol en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging wil dit bereiken door het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen op het werkgebied, door het houden van netwerkbijeenkomsten, het geven voor voorlichting en het verstrekken van adviezen aan de leden en verder door het samenwerking met andere organisaties en overige activiteiten in de meest ruime zin van het woord die bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging.

Voor het lidmaatschap van de Kring voor Kabinetsmedewerkers zijn een aantal gegevens nodig zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wij kunnen uw emailadres ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van de Kring van Kabinetsmedewerkers. De Kring van Kabinetsmedewerkers verstrekt de gegevens van bezoekers van de website niet zonder toestemming van betrokkene(n) aan derden, tenzij de wet dit voorschrijft.

Een lid van de Kring van Kabinetsmedewerkers kan op ieder moment besluiten om zijn gegevens aan te passen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar lilian.aarts@amstelveen.nl. Bij afmelding maken wij uw gegevens inactief of verwijderen deze uit onze database.

De Kring van Kabinetsmedewerkers behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur een email naar: lilian.aarts@amstelveen.nl.